W układzie krzyżowym oba strumienie

naprawa palników naprawa palników
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.
Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napędową procesu).

Skutkiem tego jest większa powierzchnia wymian.

Widok do druku:

naprawa palników