Klinika stomatologiczna Ruda Śląska

Próchnica - najczęstszy problem stomatologiczny

Klinika stomatologiczna Ruda Śląska
Próchnica zębów (łac.
caries dentium) ? bakteryjna choroba zakaźna tkanek twardych zęba objawiająca się demineralizacją substancji nieorganicznych i następnie proteolizą substancji organicznych z powodu działania kwasów wytw.